Quy định về cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Cập nhật: 10:32 AM, 13/12/2016

Những quy định về việc xin cấp visa thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam từ năm 2017

Từ  ngày 01 tháng 02 năm 2017 Việt Nam sẽ chính thức cấp thị thực điện tử thử nghiệp cho một số công dân đến từ một số quốc gia nhất định có mong muốn nhập cảnh Việt Nam với thời hạn ngắn ngày. Người nước ngoài trước khi làm thủ tục đăng ký visa thực điện tử xin vui lòng đọc kỹ những quy định về cấp visa thị thực điện tử của Việt Nam dưới đây:

Nghị định số 07/2017/NĐ-CP  ngày 25/1/2017 của Chính Phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

1. Quy định về loại visa người nước ngoài được cấp: Visa điện tử được cấp cho người nước ngoài là visa ngắn hạn với nhiều mục đích khác nhau bao gồm du lịch, thương mại, đầu tư, kết hôn, thăm thân .......

2. Quy định về thời hạn của visa thị thực điện tử: Thời hạn tối đa của thị thực điện tử là 1 tháng (30 ngày)

3. Điều kiện để được cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài bao gồm các điều kiện sau:

- Người nước ngoài đang ở nước ngoài;

- Người nước ngoài có hộ chiếu hợp lệ, hộ chiếu còn thời hạn tối thiểu 6 tháng trước khi làm thủ tục xin cấp visa thị thực

- Người nước ngoài không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh theo quy định tại Điều 21 của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Người nước ngoài là công dân một trong 40 quốc gia được liệt kê trong danh sách cấp visa điện tử theo quy định tại Nghị định 07/2017/NĐ- CP

4. Đăng ký visa điện tử: Người xin cấp visa điện tử đăng ký trực tuyến tại địa chỉ website của Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam hoặc uỷ quyền cho công ty, tổ chứ có chức năng đăng ký visa điện tử theo quy định của pháp luật.