Việt Nam chính thức cấp Evisa cho người nước ngoài từ hôm nay

Việc thực hiện cấp visa điện tử là việc cụ thể hoá quy định tại Nghị Định 07/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2017 của Chính Phủ theo đó kể từ hôm nay ngày 01/02/2017 


Nghị định số 07/2017/NĐ-CP quy định về Visa điện tử

Nghị định số 07/2017/NĐ-CP  ngày 25/1/2017 của Chính Phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.


Những nước được cấp thị thực điện tử Việt Nam

Theo quy định tại Nghị định số 07/2017/NĐ-CP  ngày 25/1/2017 của Chính Phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam


Quy định về cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài

Từ tháng 2 năm 2017 Việt Nam sẽ chính thức cấp thị thực điện tử thử nghiệp cho một số công dân đến từ một số quốc gia nhất định có mong muốn nhập cảnh Việt Nam