Gioi thieu ve Thi thuc dien tu

Từ tháng 2 năm 2017 Việt Nam chính thức cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch với thời hạn tối đa không quá 30 ngày (1 tháng).